Thực hư việc cảnh sát xuất hiện tại khu du lịch Đại Nam

Theo đại diện phòng CSGT Bình Dương, việc cảnh sát xuất hiện tại khu du lịch Đại Nam là để kiểm tra giấy tờ xe, bằng lái và kiểm tra ma túy theo chuyên đề.