Một doanh nghiệp có văn hóa mạnh sẽ tăng trưởng bền vững!

Đó là nhận dịnh của Chủ tịch PNJ kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Cao Thị Ngọc Dung.