Toàn cảnh tăng trưởng GDP quý 3/2023 của ASEAN-6: Indonesia 'nhường' top 1 cho Philippines, Việt Nam xếp thứ mấy?

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 6 nền kinh tế thuộc ASEAN-6 bao gồm Singapore, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines đã công bố tăng trưởng GDP quý 3/2023. Với tăng trưởng GDP quý 3/2023 đạt 5,33%, Việt Nam sẽ xếp thứ mấy trong nhóm các nước ASEAN-6?