Một số khu vực ở Hà Nội phải ngừng cấp điện khẩn cấp

Thông tin trên được EVN Hà Nội cho biết trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến