Bộ công an chỉ ra nguy cơ khi cầm hộ hàng và cách xử lý

Bộ Công an khuyến cáo người dân khi di chuyển tại sân bay, bến tàu, bến xe, nơi công cộng cần cảnh giác, không nên xách đồ hộ khi chưa biết rõ về hành lý.