Người TP.HCM “bơi ngược” ra Hà Nội đầu tư là do bất động sản Hà Nội đang vào "sóng" với giá bán tăng “chóng mặt"

Nhà đầu tư họ sẽ không chờ đợi, thị trường nào tốt họ “nhảy” vào trước. Do đó, khi nhìn thấy bất động sản Hà Nội đang vào "sóng" với giá bán tăng “chóng mặt", nhà đầu tư TP.HCM không ngần ngại ra Hà Nội.