Toàn thị trường giảm gần 30%, đây là số ít mẫu xe ‘ngược dòng’ tăng mạnh doanh số năm qua

Một điểm chung đáng chú ý là tất cả mẫu xe kể trên đều là xe gầm cao.