Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.