Đấu tranh phòng chống tham nhũng góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm

Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định, qua đấu tranh phòng chống tham nhũng đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm, thu hồi được nhiều tài sản cho Nhà nước.