Anh Hùng Lao Động Thái Hương - Hành trình mở bung sức mạnh nông nghiệp Việt Nam

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Thái Hương và Tập đoàn TH với sự tư vấn đầu tư của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã cống hiến cho Việt Nam một chiếc “chìa khoá vàng” mở bung những sức mạnh tiềm tàng từ đất đai, cây cỏ, mang tới một mô hình điển hình cho công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế đất nước; góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới bằng nền nông nghiệp công nghệ cao, với những nông sản xanh – sạch – hữu cơ, cũng là con đường mà thế giới đang hướng tới.