Thêm nửa tỷ USD đầu tư vào Bình Dương

Bình DươngBình Dương hiện có 4.092 dự án được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 39,73 tỷ USD, chiếm 9% tổng vốn đầu tư FDI cả nước.