Nóng: Novaland đạt thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu đầu tiên

Lần đầu tiên, Novaland đạt thỏa thuận với trái chủ trong việc gia hạn thời gian đáo hạn với 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.750 tỷ đồng.