ESG đã và đang trở nên tất yếu trong mọi hoạt động của DN từ kinh doanh đến cả kiểm toán, quản trị

Hiện nay, các chỉ số và báo cáo ESG nhanh chóng trở thành một phần tất yếu của doanh nghiệp. Sự gia tăng giám sát từ các nhà đầu tư, thay đổi trong kỳ vọng của người tiêu dùng... đồng nghĩa các công ty phải đối mặt với áp lực mới để đo lường và cải thiện các vấn đề liên quan đến ESG.