Sleek huy động được 14 triệu USD vòng gọi vốn Series A, do Jungle Ventures và White Star Capital dẫn đầu

Những năm trở lại đây, Jungle Ventures mở rộng đầu tư tại Việt Nam tại KiotViet, Dat Bike… Trong chia sẻ mới đây, đại diện Jungle Ventures đánh giá Việt Nam có triển vọng tốt trong vòng 5-10 năm tới và có thể "thu hút công nghệ và các chuyên gia giỏi nhất để đạt đến tầm cỡ thế giới trong nhiều lĩnh vực".