Lĩnh vực Ngân hàng số - Tương lai đầy tiềm năng của Fintech

Ngày 20/11/2021 - Trường Đại học RMIT Việt Nam đã tổ chức sự kiện RMIT FINTECH BLOCKCHAIN FORUM 2021. Sự kiện dành cho các bạn trẻ đam mê lĩnh vực Fintech.