“Doanh nghiệp sống khỏe, cường tráng thì đất nước mới cường thịnh”

Nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ tập trung mọi nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để phục hồi, vực dậy, phát triển doanh nghiệp.