Cua đồng khan hàng, đội giá ngày nắng nóng

Những ngày nắng nóng, món canh cua đồng trở thành thức ăn giải nhiệt, giá cua vì thế tăng chóng mặt và nhiều lúc không đủ hàng để bán cho khách.