Phiên giao dịch đầu tiên của năm Giáp Thìn, 1 ngân hàng lớn cùng loạt cổ phiếu tăng trần, có mã cá biệt tăng 40%

Sắc xanh được duy trì xuyên suốt cả phiên giao dịch ngày hôm nay trên cả 3 sàn