Trải nghiệm kính Oppo Air Glass: Khi Oppo đi trước Apple một bước

Air Glass là sản phẩm kính thực tế mở rộng đầu tiên của Oppo được mở bán thương mại tại một số thị trường. Thiết bị mang đến trải nghiệm thú vị nhưng vẫn có 1 số nhược điểm cần được cải tiến.