EVNGENCO3: Tài chính cải thiện, giảm hơn 20.000 tỷ nợ vay qua 4 năm

22/03/2023 12:30

Trong bối cảnh năm 2022 nhiều biến động, EVNGENCO3 vẫn đảm bảo được công tác sản xuất điện an toàn và liên tục, sản lượng điện hoàn thành kế hoạch, đồng thời tiếp tục nỗ lực cải thiện tình hình tài chính, giảm hơn 20.000 tỷ nợ vay trong 4 năm qua.

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3 - Mã: PGV) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2022. Theo đó, trong năm vừa rồi, tổng sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO3 đạt 32,242 tỷ kWh, tăng 8,95% so với năm 2021 và hoàn thành 101,22% kế hoạch năm. Trong đó sản lượng điện của công ty mẹ đạt 28,141 tỷ kWh, tăng 8,65% so với năm 2021 và hoàn thành 98,84% kế hoạch năm 2022.

Sản lượng điện tăng trưởng tích cực cùng với giá toàn phần thị trường điện (FMP) bình quân cao hơn tạo động lực thúc đẩy doanh thu công ty tăng cao. Theo báo cáo kiểm toán năm 2022, doanh thu công ty có sự tăng trưởng trong năm qua. Cụ thể, doanh thu của Công ty mẹ EVNGENCO3 đạt 45.842 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Tương ứng, doanh thu hợp nhất của EVNGENCO3 cũng tăng hơn 25% đạt 47.287 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 2.207 tỷ đồng hoàn thành 120,81% KH năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

EVNGENCO3: Tài chính cải thiện, giảm hơn 20.000 tỷ nợ vay qua 4 năm - Ảnh 1.

Năm 2022, ngành điện gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chi phí nhiên liệu than trong nước và thế giới tăng cao, nguồn than khan hiếm; giá nhiên liệu khí tăng; tình hình biến động tỷ giá và lãi suất …. EVNGENCO3 đã chủ động tìm kiếm các nguồn cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy, đảm bảo công tác sản xuất điện an toàn và ổn định.

Bên cạnh tăng trưởng doanh thu, tình hình tài chính của Tổng Công ty được cải thiện đáng kể, nợ vay giảm hơn 4.000 tỷ, hệ số nợ trên VCSH giảm về mức 3 lần.

Theo đó, tổng nợ vay tại thời điểm kết thúc năm là 40.253 tỷ đồng, giảm 4.100 tỷ đồng so với đầu năm. 

Sau 4 năm, nợ vay của công ty đã giảm hơn 20.414 tỷ đồng, từ mức 60.667 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2018. Bình quân mỗi năm Tổng Công ty giảm hơn 5.000 tỷ đồng nợ gốc vay. Kết quả, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ EVNGENCO3 đã giảm xuống mức 3 lần vào cuối năm 2022, đảm bảo tài chính lành mạnh theo mục tiêu đã đặt ra.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ EVNGENCO3 tăng từ mức hơn 8.800 tỷ đồng lên hơn 15.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 76% kể từ thời điểm cuối năm 2018. 

EVNGENCO3: Tài chính cải thiện, giảm hơn 20.000 tỷ nợ vay qua 4 năm - Ảnh 2.

EVNGENCO3 cho biết trong năm 2023, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai các công tác mua nhiên liệu than, khí để đảm bảo vận hành các nhà máy điện, đồng thời tiếp tục triển khai nghiên cứu, xúc tiến hợp tác đầu tư các dự án thủy điện, điện gió… sau khi Quy hoạch điện 8 được phê duyệt.

Kế hoạch năm 2023, EVNGENCO3 dự kiến sản lượng điện thực hiện 31,708 tỷ kWh, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc là 28,269 tỷ kWh và các đơn vị mà EVNGENCO3 có tham gia góp vốn là 3,440 tỷ kWh.