Trung tâm văn hóa Cửa Vạn ở vịnh Hạ Long dừng đón khách để sửa chữa

Việc dừng đón khách du lịch tại điểm thăm quan Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn trên vịnh Hạ Long để bảo dưỡng, sửa chữa bắt đầu từ ngày 25/4/2024.