Thống nhất miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Trí Thanh

Ngày 8/4, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 21 thực hiện các nội dung liên quan đến công tác nhân sự.