Hà Nội: Tăng cường xử lý vi phạm tải trọng và cơi nới thùng xe

Theo đại diện đội CSGT số 12, phần lớn các phương tiện đều vi phạm ở mức độ thấp khoảng 10-30%, vi phạm ở mức cao thì chỉ còn rất ít.