Xử lý nghiêm trường hợp đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc

(NLĐO) - Đó là nội dung được Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ về công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng