Bộ GTVT: Kết quả giải ngân vốn là tiêu chí đánh giá thủ trưởng đơn vị

Bộ GTVT cũng yêu cầu phải xử nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán.