Youth Fest 2024: Nhiều du khách thích thú xem biểu diễn đường phố

Tối 22/3 tại Nhà Văn hóa Thanh niên Tp.Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc, biểu diễn nghệ thuật đường phố.